มารู้เกี่ยวกับปากและฟัน

เรื่องช่องปากหรือว่าฟันเรานั้นเราต้องดูแลอย่างสะอาดและก็ควรที่จะทำอย่างทุกวันและต่อเนื่องเพราะว่าช่องปากเรานั้นเป็นเรื่องที่เรานั้นต้องใส่ใจและดูแลความสะอาดเพราะว่าช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่เรานั้นต้องใส่ใจเพราะว่าปากนั้นเราต้องกินอาหารและก็ต้องพูดเมื่อถ้าเรานั้นไม่ใส่ใจในช่องปากนั้น

จะทำให้คนที่รับฟังเรานั้นเสียอารมณ์และก็ไม่อยากที่จะพูดคุยกับเราอีกเพราะว่ากลิ่นปากเรานั้นเหม็นทำให้เรานั้นต้องตัดบทออกและก็เรื่องฟันอีกฟันนั้นต้องอยู่กับเรานั้นตลอดชีวิตเพราะว่าเรานั้นต้องกินต้องใช้ฟันตลอดยันที่หมดเวลาของเรา 

มารู้จักฟันกันหน่อย ฟันเป็นอวัยวะพิเศษที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกเช่นเดียวกับผิวหนังหรือเกร็ดของปลา ฟันมี 2 ชุด คือฟันแท้ และฟันน้ำนม ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายๆกันดังนี้ 

  • มีชั้นเคลือบฟัน เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดและมีความแข็งที่สุดของฟัน  ทำหน้าที่รับน้ำหนักในการบดเคี้ยวมีโครงสร้างเป็นผลึก  ไม่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทจึงเป็นส่วนที่ไม่ได้รับความรู้สึกเวลาที่ฟันเริ่มผุจึงไม่มีอาการเจ็บปวด 
  • ชั้นเนื้อฟัน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเข้ามาประกอบด้วยท่อเล็กๆจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่รวมเส้นประสาทรับความรู้สึกดังนั้นเวลาที่ฟันผุถึงชั้นนี้เริ่มจะมีอาการเสียวฟัน
  • โพรงประสาทฟังคือโพรงช่องว่างภายในฟัน เป็นที่อยู่ของเส้นประสาทและเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงตัวฟัน ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกร้อน เย็น  ปวด เจ็บ  กรณีที่ฟันผุมาถึงชั้นนี้จะมาสามารถอุดฟันได้
  • ชั้นร่องเหงือก คือระหว่างตัวฟันกับขอบเหงือกปกติจะมีขอบบาง มีความลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร แต่ถ้ามีโรคเหงือกอักเสบ หรือเป็นรำมะนาด อาจจะมีอาการบวม ทำให้ร่องนี้ลึกขึ้น และเกิดการอักเสบมากขึ้นได้ 
  • เหงือก คือส่วนเนื้อเยื่อที่หุ้มตัวฟัน และกระดูกขากรรไกรไว้ 
  • เคลือบรากฟัน เป็นชั้นบางๆคลุมเนื้อฟันบริเวณรากฟันไว้แตกต่างจากเคลือบฟันตรงที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าปกติจะฝังตัวอยู่ในกระดูกแต่ถ้ามีเหงือกร่นหรือเกิดโรครำมะนาด อาจทำให้ส่วนสัมผัสกับน้ำอากาศเกิดอาการเสียวฟันได้ กระดูกเบ้ารากฟัน คือส่วนของกระดูกที่รองรับรากฟัน 

ฟันแต่ละซี่นั้นมีประโยชน์อย่างไร 

ฟันหน้าตัด อยู่บริเวณหน้าสุดมีทั้งหมด 8ซี่ทำหน้าที่กัดอาหาร 

ฟันเขี้ยว เป็นฟันที่มีรากยาวที่สุดมีทั้งหมด 4 ซี่ และมีความแข็งแรงมาก  ปลายแหลม ทำหน้าที่ตัด ฉีก และแยกอาหารออกจากกัน

ฟันกรามน้อย จะพบเฉพาะในฟันแท้เท่านั้น รูปร่างคล้ายฟันกรามแต่มีขนาดเล็กกว่า มีทั้งหมด  8 ซี่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารร่วมกับฟันกราม

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ตรวจเอดส์ ราคา